Trädgårdsdesign

Som kund är det alltid en bra start att beställa ett designjobb och en ritning på sin tänkta trädgård inför en trädgårdsanläggning.

Att designa en trädgård så att kunden blir maximalt nöjd är en väldigt spännande process.

Vi har en egenanställd trädgårdsdesigner, Lisa, samt ett nätverk av olika trädgårdsdesigners med olika stilar. Stilen som en trädgårdsdesigner har är ofta väldigt personlig och här vill vi ge kunden möjlighet att välja sin egen stil, med sitt val av trädgårdsdesigner.

Lisa, Timjan & Träds egen trädgårdsdesigner:

Lisa gör allt från kreativa idéskisser till inspirerande illustrationsritningar & detaljerad planteringsplaner. Lisa har mångårig erfarenhet av trädgårdsdesign och är utbildad diplomerad trädgårdsarkitekt. Eftersom hon alltid utgår från kundens behov så är varje uppdrag unikt.

Så här kan det gå till med Lisa som trädgårdsdesigner:

1. Hembesök - Vi inleder alltid med ett första hembesök där vi går vi igenom era önskemål, behov, idéer, ekonomiska ramar, tidsplaner och trädgårdens förutsättningar. Du förbereder dig med en skalenlig tomtkarta som vi utgår ifrån. Beräkna att hembesöket tar ca 2 timmar.
2. Idéskiss - Vi sammanställer en idéskiss som mejlas till er. Ni har nu möjlighet att komma med synpunkter och göra ändringar innan arbetet går vidare.
3. Färdig ritning - Idéskissen renritas utefter era önskemål, detaljer fylls på och färdigställs. Det färdiga materialet presenteras på överenskommet vis.

Bra att veta:
Kostnad - Kostnaden för ritningsuppdrag är löpande timkostnad, 500:- + moms. Milersättning och körtid tillkommer. Räkna med ca 2-3 timmars debitering vid ett första möte och ca 4-8 timmars arbete för en enklare ritning.
Förberedelse tomtkarta - Förbered gärna en tomtkarta innan vårt första möte. Kommunen där ni bor kan hjälpa er med detta. Vi kan mäta in tomten till en timkostnad om ni inte har någon.
Checklista - För att utnyttja tiden på bästa sätt rekommenderar vi er att skriva ut vår Checklista. Ta en stund och reflektera över er trädgård. Det vinner vi alla på.
Budget - Fundera ut er budget. Detta är en central del och speglar direkt hur stor byggnation ni kan göra. Vi vet att detta är en svår fråga eftersom en privatperson sällan har uppfattning om vad en trädgårdsanläggning kostar. Vi bistår givetvis med kostnadsuppskattningar.

Vidare arbete
När ritningen är klar så fortsätter vi gärna att färdigställa er trädgård. I Timjan & Träd finns engagerad personal med stor kompetens och erfarenhet inom trädgårdsanläggning. Efter att ni kommit fram till en design som ni gillar är det dags att anläggarna tar vid, och här har vi den absolut bästa lösningen; Lisa, som har arbetat med designen, kommer vara med och bygga med anläggarna så att alla lösningar blir optimerade och kostnadseffektiva.

Externa trädgårdsdesigners

Vi arbetar även en del med externa trädgårdsdesigners. Nedan kommer ett urval av designers som vi har mycket goda erfarenheter av:

Karin formar grönt

Karin är trädgårdsdesigner/trädgårdsmästare i Båstad och vi har byggt ett par riktigt bra anläggningar med Karin, hon är väldigt lyhörd, yrkesskicklig och hennes arbeten är alltid väldigt genomtänkta.

instagram.com/karinformargront/

facebook.com/karinformargront/