Naturstensförsäljning

Vi köper in svensk och importerad sten av högsta kvalité.
Vi ställer höga krav på stenleverantörernas syn på arbetsmiljö och väljer våra leverantörer väldigt noga.