Kontakt

Bilden visar delar av vårt härliga gäng!


Kontor - 070-474 04 74 - info@timjantrad.se

Richard Sundien (VD) - richard@timjantrad.se

Jesper Andersson (Förman anläggning) - 072-724 80 80 - jesper@timjantrad.se

Lotta Björck (Förman skötsel) - 072-182 75 59 - lotta@timjantrad.se

Lena Rasmussen (Förman skötsel) - 070-296 92 25 - lena@timjantrad.se

Lisa Bergström (Trädgårdsdesigner) - 073-840 51 14 - lisa@timjantrad.se

Peter Svensson (Förman anläggning) - peter@timjantrad.se

Annki Nilsson (Förman skötsel) - 076-325 70 22 - annki@timjantrad.se

My och Ellen (Förmän skötsel) - 073- 523 89 29 myellen@timjantrad.se

Annica Hellqvist (Förman anläggning) - annica@timjantrad.se 

Conny Boman (Förman snickeri) - conny@timjantrad.se