Stenarbeten

Natursten ligger oss nära om hjärtat.

En stensättning kräver fingertoppskänsla samt kreativitet för att lösa de utmaningar som man ställs inför när man bygger. Våra utbildningar samt vår erfarenhet gör att vi kan ta oss an stensättningar på allra bästa sätt med alla speciallösningar som krävs under arbetets gång.
Vi gör alltid ett noggrant arbete för absolut bästa långsiktiga resultat.

Välkommen att höra av Er!

Sprängstensmur

Biascagnejs och Diabas smågatsten

Svart skiffer
Mr Linn granit
Storgatsten och ljus granit
Ljus granit och Basalt gatsten
Ljus granit
Ljus granit
Bohusgranit gatsten