Jan

Jan Nilsson
Jan kommer från muraryrket och arbetar idag som anläggare hos oss.
Han kommer ursprungligen från Norrland med specialintresse bin och honungstillverkning.