Hans

Hans Möller
Hans kommer från Flora Linnea och arbetar idag med skötsel av våra kunders trädgårdar. Från Flora Linnea har han fått med sig en stor roskunskap.