Annica Hellqvist

Annica Hellqvist
Grafiker som sadlat om till trädgårdsanläggare.
Gillar att jobba med sten och snickeri - och att få vara ute!